Zijn ook dividenden van de eigen vennootschap vrijgesteld van roerende voorheffing tot € 640,00?

30-03-2018

Wanneer een vennootschap dividenden uitkeert aan natuurlijke personen moet ze in principe roerende voorheffing (RV) inhouden. Het normale tarief van de RV is 30%. Er zijn echter ook verschillende lagere tarieven mogelijk.
Deze RV is bevrijdend, wat wil zeggen dat de dividenden niet meer moeten aangegeven worden in de aangifte personenbelasting.

De programmawet van december 2017 heeft een nieuwe belastingvrijstelling voor dividenden ingevoerd die betaald of toegekend zijn sinds 1 januari 2018. Deze vrijstelling voor 2018 bedraagt € 640,00 per persoon.

De vrijstelling geldt enkel in de personenbelasting, dus niet voor de roerende voorheffing. Men ontvangt privé nog steeds een netto dividend, na afhouding van RV. Achteraf moet dan in de aangifte personenbelasting de verrekening en eventueel de terugbetaling gevraagd worden van de ingehouden RV op die vrijgestelde dividenden.

In tegenstelling tot wat eerst gedacht werd, geldt die vrijstelling nu ook voor dividenden uit de eigen vennootschap. De vrijstelling geldt wel alleen voor gewone dividenden, niet voor inkoop-en liquidatieboni of in dividenden geherkwalificeerde  interesten.

De nieuwe vrijstelling geldt ook voor dividenden over het jaar 2017 die worden toegekend op de komende jaarvergadering, omdat de vrijstelling immers geldt voor dividenden toegekend of betaald sinds 1 januari 2018.

Keer terug naar