Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers bij de nieuwe bepaling van het voordeel alle aard?

De nieuwe formule voor het bepalen van het voordeel gratis woning maakt geen onderscheid meer naargelang wie het onroerend goed ter beschikking stelt (een vennootschap of natuurlijk persoon) en houdt ook geen rekening meer met de hoogte van het kadastraal inkomen (ki). Voor woningen die ter beschikking worden gesteld door een vennootschap waren er twee vermenigvuldigingsfactoren: 1,25 indien het ongeïndexeerd ki kleiner of gelijk was aan € 745,00 en 3,8 als dat ki groter was dan deze drempel.

De regering heeft nu beslist (het KB is wel nog niet goedgekeurd, maar de beslissing is wel al genomen) dat dit vanaf 1 januari 2019 voor iedereen factor 2 zal worden.

De winnaars zijn diegene waarvan het ongeïndexeerd ki groter is dan € 745,00. De verliezers zijn diegene waarvan het ongeïndexeerd ki kleiner of gelijk is aan € 745,00 en diegene die een onroerend goed ter beschikking krijgen van een natuurlijk persoon.

Overzicht nieuwsberichten