Veroordeling van Belgi├ź voor belasting op onroerend goed?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie gooide vorige maand een bommetje. Het Europese hof vindt dat de Belgen worden ontmoedigd om te investeren in vastgoed in andere EU-lidstaten omdat ze op buitenlands vastgoed zwaarder worden belast dan op woningen in eigen land.  Dit kan niet volgens Europa, want het is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal. België zal zijn belastingregels dus moeten aanpassen.Het onroerend inkomen op vastgoed in België wordt nu berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Ligt de woning in Spanje, Frankrijk of Italië, dan wordt de belasting berekend op basis van het reële huurinkomen.Dat onderscheid moet worden weggewerkt, oordeelt Europa. De regering heeft daar twee mogelijkheden voor: alle woningen in binnen-en buitenland worden voortaan belast op basis van het KI, dat is de eerste optie. Maar daarbij rijzen praktische bezwaren. Je kan het Belgische KI onmogelijk vergelijken met de Spaanse valor catastral of met de Waarde Onroerende Zaak in Nederland. Sommige Europese landen kennen niet eens een KI.Een andere optie is woningen in België belasten op basis van de reële huurwaarde. Maar dat ligt politiek heel gevoelig. Het zou betekenen dat veel huiseigenaars plots meer belastingen moeten betalen voor hun woning. Het gaat evenwel niet om de eigen woning, want het onroerende inkomen van de eigen woning is vrijgesteld. Tweede verblijven dreigen meer te worden belast. Wie bijvoorbeeld een appartement aan de kust heeft, riskeert meer te moeten betalen als de regering zich genoodzaakt ziet om dat tweede verblijf te belasten volgens het reële huurinkomen.Het zal dus wachten zijn op de reactie van de Belgische regering, want het is een vaststaand feit dat deze ongelijke behandeling moet rechtgetrokken worden.

 

 

Overzicht nieuwsberichten