Privévoordeel gsm, tablet en pc daalt voor werknemers, ook voor zaakvoerders?

Het Staatsblad heeft deze maand een koninklijk besluit gepubliceerd betreffende de wijziging van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement.Dit geldt vanaf 1 januari 2018 op de voordelen waarover de belastingplichtige vanaf 1januari 2018 kan beschikken.Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voordeelHet voordeel wordt forfaitair vastgesteld op :- € 72,00 (i.p.v. € 180,00) per toestel en per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde vaste of mobiele PC;- € 36,00 (i.p.v. werkelijke waarde) per toestel en per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde tablet of een mobiele telefoon;- € 60 per jaar (wijzigt niet) voor de kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, ongeacht of het een vaste aansluiting is of een mobiele en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting;- € 48 (i.p.v. werkelijke waarde) per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement. 

Overzicht nieuwsberichten