Nieuwe taks op effectenrekeningen vanaf 10 maart 2018, maar hoe lang nog?

Deze taks is enkel verschuldigd als het aandeel van de titularis in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten (aandelen, obligaties, kasbons, warrants,..) op die rekening(en) € 500.000,00 of meer bedraagt.De nieuwe taks geldt niet voor effectenrekeningen aangehouden door rechtspersonen.De “referentieperiode” is een periode van twaalf opeenvolgende maanden die aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgend jaar. De eerste referentieperiode vangt aan op 10 maart 2018 en eindigt op 30 september 2018.Een verschillende behandeling van mensen in gelijke omstandigheden is alleen mogelijk als de overheid daarvoor een redelijke verklaring geeft. Zonder redelijke verklaring is er sprake van discriminatie en dat is hier het geval. Daarom werd er deze week door een advocatenkantoor een verzoekschrift ingediend voor het Grondwettelijk Hof om deze belasting te vernietigen. Er wordt op verschillende vlakken gediscrimineerd zoals: waarom is een vastgoedcertificaat niet belastbaar? Waarom zijn warrants belastbaar en opties niet? Waarom moet iemand die 15 kilogram goud bezit niet betalen? Of waarom is een goudmijnaandeel belastbaar en giraal goud niet? Ook de Vlaamse Federatie van Beleggers gaat de effectentaks aanvechten voor het Grondwettelijk Hof.

Overzicht nieuwsberichten