KMO-PORTEFEUILLE


Erkende dienstverlener

Boekhoudkantoor De Factuurwinkels BVBA is geregistreerd als erkende dienstverlener voor de KMO‐portefeuille.
Snelle en voortdurende wijzigingen in het economisch leven geven voor elke ondernemer nieuwe bedreigingen maar ook uitdagingen en mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat u als ondernemer goed dient geïnformeerd te zijn. Hiervoor wil u natuurlijk het beste advies. De KMO‐portefeuille steunt u hierin.

De KMO‐portefeuille is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Als uw rechterhand steunen en adviseren we u in het groeiproces van uw onderneming.


 

Volgende diensten komen in aanmerking:
• schriftelijke raadgevingen ter verbetering van de werking van je onderneming
• het maken van haalbaarheidsstudies
• het opmaken van investeringsanalyses

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over gewone bedrijfsuitgaven of wettelijke verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies.

Link: Agentschap Innoveren & Ondernemen