DIGITALE INTERACTIE


Sinds juni 2017 zijn wij een digitaal kantoor op basis van de open architectuur van Clearfacts.

Via dit klantenportaal wordt uw boekhouding permanent terug gekoppeld, zodat u sneller inzage heeft in uw boekhouding en op die manier strategischer kan ondernemen. De belangrijkste financiële indicatoren en evoluties zijn hierdoor permanent beschikbaar (worden veilig bewaard in de cloud).

U hoeft dus niet meer te wachten op uw resultaten, want alles is online terug te vinden op uw dashboards en in uw rapporten.

Wat kan u onder meer raadplegen en opvragen?

• Welke bedragen heb ik het afgelopen boekjaar betaald voor mijn groepsverzekering?
• Geef mij de laatste factuur waarop het onderhoud va mijn wagen werd gefactureerd.
• Welke van mijn verkoopfacturen werden tot op heden niet betaald?


digitale interactie factuurwinkel