Wordt de fiscale dialoog voortaan elektronisch?

Professionelen en rechtspersonen zullen verplicht worden om via de website hun rechten en verplichtingen te vervullen. Voor particulieren zal een opt-in-regeling gelden.
Dat betekent dat professionelen de beveiligde website moeten gebruiken, tenzij zij zich niet hebben kunnen identificeren. Particulieren kunnen kiezen tussen de papieren weg en de elektronische weg.

Mandatarissen die gemachtigd zijn door de belastingplichtigen zijn echter altijd verplicht om de website te gebruiken, zelfs als zij een belastingplichtige vertegenwoordigen die geniet van een opt-in.

Volgens ons een spijtige zaak want face-2-face contacten zullen hierdoor tot het verleden gaan behoren.

Overzicht nieuwsberichten