Wat zijn de belangrijkste fiscale Vlaamse wijzigingen van 2020?

Op de voorlaatste dag van vorig jaar is nog het Vlaamse programmadecreet verschenen in het Staatsblad. Dit decreet bevat de eerste fiscale maatregelen van de nieuwe Vlaamse regering. Enkele andere fiscale maatregelen uit het Vlaamse regeerakkoord zullen op een latere datum ingevoerd worden. Wij geven je hieronder de samenvatting.

  • Vlamingen die vanaf 1 januari 2020 lenen voor hun gezinswoning zullen in hun jaarlijkse belastingaangifte geen voordeel meer kunnen vragen voor die lening. De zogenaamde Vlaamse geïntegreerde woonbonus maakt plaats voor een lagere registratiebelasting. Voor bestaande leningen, waarvoor er al een belastingvoordeel was, verandert er niets. U behoudt het belastingvoordeel.
  • Het registratierecht is vanaf 1 januari 2020 gedaald van 7 naar 6 procent voor de aankoop van de enige gezinswoning en van 6 naar 5 procent voor wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert.
  • In uw belastingaangifte van dit jaar zal u voor het eerst een belastingvermindering voor een rechtsbijstandsverzekering kunnen vragen. Het belastingvoordeel is er voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Voor betalingen gedaan in 2019 kan u tot € 310,00 fiscaal inbrengen. Dat geeft recht op een belastingvermindering van 40 procent.
  • Vanaf 1 januari 2020 worden dienstencheques duurder. De aankoopprijs blijft onveranderd, maar de belastingvermindering daalt van 30 naar 20 procent.
  • In de belastingaangifte van dit jaar kunnen beleggers een deel van de betaalde roerende voorheffing op dividenden terugvorderen. Het terug te vorderen bedrag stijgt tot maximum € 240,00.
  • De aftrek van autokosten in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting wordt gelijkgeschakeld. De wijziging zal tot gevolg hebben dat voor veel firmawagens de aftrek lager is dan voorheen.
  • De vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen van rechtspersonen wordt namelijk ingeperkt. Vanaf dit jaar is alleen materieel en outillage vrijgesteld (gebouwen en gronden niet meer).
  • De tariefstructuur van de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt bijgeschaafd. Het tarief wordt opgetrokken voor de categorie boven 32 ton, maar wordt verlaagd voor vrachtwagens tussen 3,5 ton en 12 ton.
  • Enkele andere fiscale maatregelen uit het Vlaamse regeerakkoord zullen op een latere datum (dus niet vanaf 1 januari 2020) ingevoerd worden. Het gaat om een jobbonus van € 600,00 per jaar in de personenbelasting, de vriendenerfenis, de aanpak van het duo-legaat, de verdachte periode in de erfbelasting die wordt verlengd naar 4 jaar, de WLTP-waarden die vanaf volgend jaar de autofiscaliteit opnieuw wijzigen, de kilometerheffing die verlaagd wordt tijdens bepaalde tijdstippen buiten de spits en het Portaal Fiscaliteit (POFI) voor alle contacten met de belastingplichtigen.

Overzicht nieuwsberichten