Waarom voorafbetalingen belastingen doen via een lening?

Wij hebben al meegedeeld dat vanaf 1 januari 2019 een nieuw uniek rekeningnummer bestaat en dat de gestructureerde mededeling is gewijzigd. De tijd vliegt voorbij, ook de deadline voor de eerste voorafbetaling op uw belastingen nadert (april 2019), maar een lening om die te financieren kan nu al beginnen te lopen.

Vooraf betalen is niet verplicht, maar het niet doen betekent dat de verschuldigde belasting wordt verhoogd met een vermeerdering (de eerste drie jaren als zelfstandige is er geen vermeerdering). De boetes voor 2019 zijn nog niet gekend, maar vorig jaar bedroeg die boete 2,25% voor natuurlijke personen en 6,75% voor rechtspersonen.

De eerste voorafbetaling van het jaar moet tegen 10 april 2019 gebeuren. Dit is ook de interessantste voorafbetaling en een lening aangaan om de voorafbetaling te financieren is voordelig.

De intresten die de banken aanrekenen zijn momenteel laag zodat een lening minder kost dan de vermeerdering indien er niet zou worden vooraf betaald. Bovendien zijn die intresten ook aftrekbaar als beroepskosten, terwijl dat niet het geval is voor de vermeerdering.

Nu een lening aangaan om de voorafbetaling van april te financieren betekent dat men nu een interessantere (voordeliger dan in april of later) rentevoet krijgt en de aflossing wordt gespreid over het ganse jaar.

Overzicht nieuwsberichten