Voordeel woning: factor 2 vanaf 2019?

Tot voor kort werd het voordeel van alle aard voor een gratis ter beschikking gestelde woning berekend volgens de formule: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8, althans als de woning ter beschikking gesteld wordt door een rechtspersoon. Bij terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon hoefde er niet vermenigvuldigd te worden met factor 3,8.

De rechtspraak zag daarin discriminatie en weigerde daarom de vermenigvuldiging met 3,8 toe te passen, ook al behoorde de woning toe aan een vennootschap. De minister legde zich daar vrij snel bij neer maar kondigde wel aan dat de regeling hervormd zou worden. Want om budgettaire redenen was vermenigvuldigen met een factor 1 in alle gevallen niet houdbaar. Het onderscheid tussen terbeschikkingstelling tussen rechtspersonen en natuurlijke personen zou wegvallen en als compromis zou er in alle gevallen vermenigvuldigd moeten worden met een factor 2.

Het KB dat die wijziging formaliseert is vorige maand verschenen in het Staatsblad. De nieuwe formule is in alle gevallen (ongeacht de hoogte van het KI) vanaf 1 januari 2019: geïndexeerd KI x 100/60 x 2.

Aangezien wij voor de inkomstenjaren 2018 en 2019 geadviseerd hebben om factor 1 te gebruiken, betekent dit wel dat er vanaf 2019 meer bedrijfsvoorheffing ingehouden moet worden. Dit omdat het voordeel alle aard bewoning door factor 2 sinds deze maand verdubbeld is.

Voor de groepsverzekering kan de stijging van dit voordeel dan weer een positief effect hebben daar de aftrekbare premie stijgt.

Overzicht nieuwsberichten