Ongelofelijk, incroyable, unbelievable, unglaublich: fiscale kafka en een fruitpers?

Wat kleine winkeliers in vele gevallen niet beseffen is dat zij door het persen van fruitsap in feite een fabrikant zijn van een accijnsproduct. Dus moeten zij een vergunning accijnsinrichting aanvragen en dit brengt aanzienlijke verplichtingen met zich mee. Zo moeten deze winkeliers zich borg stellen ten belope van 10% van de accijns m.b.t. hun accijnsproduct, met een minimum van € 500,00. Aangezien de accijns op fruitsap € 0,00 per hectoliter bedraagt, is er dus een borg verschuldigd van € 500,00 om fruitsap te mogen persen. Ja, dat is geen grap. Tevens moeten zij een wekelijkse aangifte doen van een bedrag van € 0,00.

Bovendien moeten de aanvragers van de vergunning accijnsinrichting ook een gedetailleerd plan van de inrichting overmaken, schriftelijk en minstens 3 maanden op voorhand. In dat plan moet worden vermeld welke de grondstoffen zijn, hoe zij aangewend zullen worden en hoe het productieproces loopt. Dat plan moet overgemaakt worden met een schematische aanduiding van de productie en opslagzone en er moet dagelijks een boekhouding worden bijgehouden van de hoeveelheid sinaasappels die geperst worden. Tevens moet er een magazijnregister worden bijgehouden gedurende 10 jaar. En dat alles voor een product waar geen accijns op verschuldigd is. En elke overtreding van de wet wordt bestraft met een geldboete van minimaal € 625,00.

Deze arme winkeliers moeten dus geen accijnzen aanrekenen maar zijn wel verpakkingsheffing verschuldigd. Zij moeten € 9,86 aanrekenen per hectoliter voor individuele niet-herbruikbare verpakkingen. En ook daar moeten de winkeliers in hun wekelijkse aangiften AC4 verplicht melding maken van diverse zaken. Zij moeten aandachtig bijhouden dat er per fles van 25 cl. vers fruitsap maar liefst 0,02465 eurocent verpakkingsheffing verschuldigd is.

Gelet op de kleine bedragen aan belasting die verschuldigd zijn en de administratieve complexiteit, kon men zich echter de vraag stellen wat het nut is van zulke absurde fiscaliteit. Het koste meer geld dan het opbracht.

Gelukkig werden onlangs de nodige wijzigingen aangebracht in zowel de accijnswetgeving als voor de verpakkingsheffing, zodat er eindelijk een einde is gekomen aan dit stukje kafaiaanse fiscaliteit.

 

Overzicht nieuwsberichten