Nieuwe vennootschapsrecht goedgekeurd, wat is belangrijk?

Bedoeling van de wetgever was om het vennootschapsrecht te vereenvoudigen en België aantrekkelijker te maken als vestigingsland voor ondernemingen. Hierbij ondergingen nagenoeg alle onderdelen van het vennootschapsrecht ingrijpende wijzigingen.
Zo voorziet de wet onder meer een beperking van het aantal beschikbare vennootschapsvormen, de omvorming van de bvba naar een kapitaalloze bv, de invoering van een statutaire zetelleer en een hervormde geschillenregeling.

Vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 opgericht worden, vallen meteen onder de nieuwe regelgeving. Het is vanaf dan dus niet meer mogelijk om een vennootschap op te richten in een rechtsvorm die door het WVV afgeschaft werd.

Voor bestaande vennootschappen treedt het WVV pas in werking op 1 januari 2020. U heeft echter tijd tot 1 januari 2024 om uw statuten aan te passen, tenzij u vóór die datum om eender welke reden al een statutenwijziging zou doorvoeren. In dat geval bent u immers verplicht om alle andere bepalingen van uw statuten te laten aanpassen aan de nieuwe regelgeving. 

Vanaf 1 januari 2020 worden wel alle zogenaamde dwingende bepalingen van het WVV automatisch van toepassing. De eventueel daarmee strijdige statutaire bepalingen zullen als 'niet-geschreven' aan de kant geschoven worden.

Het nieuwe vennootschapsrecht treedt in werking op 1 mei 2019! Voor bestaande vennootschappen wordt er echter een ruime overgangsbepaling voorzien. Zo heeft u voor een statutenwijziging in principe tijd tot 1 januari 2024.

Overzicht nieuwsberichten