Kunnen auto’s nog op 5 jaar worden afgeschreven?

Een belastingplichtige schrijft zijn Porsche Cayenne af op vijf jaar. Dat is de gebruikelijke afschrijvingstermijn voor een auto. De fiscus stelt die traditioneel als norm voorop en in de praktijk wordt die doorgaans ook als richtsnoer gehanteerd.

Maar de fiscus vindt die afschrijvingsduur in deze casus te kort. En het hof van beroep treedt hem daarin bij. Het hof wijst er om te beginnen op dat er geen vaste regel bestaat die stelt dat een personenauto altijd over 5 jaar wordt afgeschreven. Dat betekent dat de afschrijvingsduur van voertuigen in de praktijk 5 jaar kan zijn, maar ook korter of langer dan 5 jaar, rekening houdend met het type auto en met het gebruik. Bij het vaststellen van de afschrijvingstermijn moet rekening gehouden worden met de normale gebruiksduur van de auto, in functie van de aard en het type, en van het gebruik dat ervan gemaakt wordt (o.m. jaarkilometrage).

Uiteindelijk vindt het hof een afschrijvingsduur van zeven jaar aangewezen. Want het model in kwestie, een Porsche Cayenne hybride, waarborgt een duurzame kwaliteit en het type laat een intensief gebruik toe. Een auto van die categorie is na vijf jaar nog niet afgeschreven, vindt het hof. Blijkbaar werd met de auto ook geen ongebruikelijk hoog aantal kilometers afgelegd.

In zekere zin kwam de belastingplichtige er nog goed vanaf. De fiscus wou namelijk de afschrijvingstermijn verlengen tot 10 jaar, maar dat vond het hof nu weer wat overdreven. Wat belangrijk was en blijft is dat de afschrijvingstermijn voor een auto een pure feitenkwestie is.

Overzicht nieuwsberichten