Geen aftrek meer van administratieve geldboetes?

De wet voorziet nu al in de niet-aftrekbaarheid als beroepskost van geldboetes met inbegrip van transactionele geldboetes, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard. Maar dit geeft heel wat interpretatieproblemen, over de vraag wat nu precies valt onder deze categorie.

In de praktijk zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar: verkeersboetes en niet-proportionele geldboetes btw. Waren bijvoorbeeld wel aftrekbaar: proportionele geldboetes btw, boetes inzake registratierechten en economische schadevergoedingen.

Vanaf heden zijn alle adminstratieve geldboetes opgelegd door een publieke overheid een niet-aftrekbare kost.

Voor de vennootschapsbelasting gaat de niet-aftrekbaarheid samen met een boekjaar, waardoor de aftrek nog langer blijft bestaan naarmate een vennootschap een gebroken boekjaar heeft dat later op het jaar afsluit. Zo zal bijvoorbeeld een vennootschap met een boekjaar dat afsluit op 30 september nog de aftrek kunnen toepassen tot 30 september 2020.

Voor de personenbelasting geldt de afschaffing voor iedereen vanaf 1 januari 2020.

Bijgevolg zijn boetes en/of verhogingen niet meer aftrekbaar in het kader van:

  • Registratierechten
  • BTW
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Onroerende voorheffing
  • Sociale bijdragen (3% einde kwartaal resp. 7% einde jaar)
  • Inbreuken op milieuwetgeving
  • Schendingen van privacy
  • Kartelboetes

Overzicht nieuwsberichten