Fiscaal dit jaar nog optimaliseren?

Het eerste grote pakket van de vennootschapsmaatregelen van het Zomerakkoord trad in werking vanaf aanslagjaar 2019, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanving op 1 januari 2018. Daarnaast waren er maatregelen met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2018 en 1 januari 2019.

In de komende maanden moet u rekening houden met de nieuwe wetswijzigingen die van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2021, respectievelijk vanaf 1 januari 2020. Om een passende optimalisatie van uw dossier te realiseren kunnen dit jaar specifieke maatregelen overwogen worden.

Welke belangrijkste maatregelen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2021, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020?

 • verdere daling van het tarief naar respectievelijke 25% (basistarief) en 20%, met afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage;
 • oude vrijgestelde reserves kunnen belast worden aan 10% tot 15%;
 • een nieuwe berekeningswijze voor de CO2-aftrekbepaling wagens, CO2-aftrekbeperking ook voor brandstofkosten, speciale regels voor fake-hybrides;
 • afschaffing aftrek 120% voor kosten van elektrische auto’s, collectief vervoer woon-werk, beveiliging en bedrijfsfietsen;
 • niet-aftrekbaarheid van administratieve boetes;
 • diverse afschaffingen van vrijstelling bijkomend personeel;
 • aanslag geheime commissielonen niet meer aftrekbaar.

Welke belangrijkste maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020, ongeacht het aanslagjaar?

 • afschaffing stelsel degressieve afschrijvingen;
 • verplichte afschrijving pro rata temporis in het jaar van investering;
 • afschrijving bijkomende kosten: ofwel in één keer ofwel mee afschrijven (niet meer volgens eigen ritme);
 • inzake voordeel alle aard: specifieke regel voor fake-hybride personenwagens aangekocht vanaf 1 januari 2018;
 • inzake herkwalificatie van interesten tot dividend: voortaan komt elke vordering op de vennootschap in aanmerking;
 • de marktrentevoet wordt door de wet bepaald en zal gelden voor herkwalificatie van intrest tot dividend, overdreven intresten en debetintresten.

Overzicht nieuwsberichten