Diverse wijzigingen die dit jaar heel belangrijk kunnen zijn?

  • Vennootschappen en vzw’s die hun Ubo’(s) nog niet in het Ubo-register hebben geregistreerd zullen vanaf 1 januari 2020 minstens een boete van € 250,00 moeten betalen. Stel de registratie dus niet langer uit;
  • Een aantal dwingende bepalingen van het vennootschaprecht krijgen uitwerking vanaf 1 januari 2020. V.O.F. wordt VOF, BVBA wordt BV, Comm.V wordt CommV, CVBA wordt CV (zie infra);
  • Vanaf 1 januari 2020 zullen voor de eerste keer dividenden in de vorm van een liquidatiereserve uitgekeerd kunnen worden, dit mits naleving van nieuwe normen (zie infra);
  • Het kan fiscaal belangrijk zijn om dit jaar nog afschrijfbare investeringen te doen (wegens daling tarief vennootschapsbelasting, wegens verdwijning investeringsaftrek en degressieve afschrijving);
  • Belangrijke wijzigingen aan KMO-portefeuille: subsidies dalen vanaf 1 december 2019, 40% steun wordt 30% (kleine ondernemingen) en 30% wordt 20% (middelgrote ondernemingen);
  • Betaal het decembervoorschot voor btw ten laatste op 24 december 2019, anders moeten er nalatigheidsintresten betaald worden;
  • Zoals hierboven al aangehaald, optimaliseer (meer aftrekbaarheid) uw sociale bijdragen voor 2019. Betaal een hogere bijdrage als het nu al zeker is dat bij de definitieve afrekening bijbetaald moet worden;
  • Hetzelfde geldt voor de voorafbetalingen van vennootschapsbelasting en personenbelasting.  Tot 15 december kan er nog een voorafbetalingskrediet bij de bank worden afgesloten.

Overzicht nieuwsberichten