De 15 belangrijkste wijzigingen en 4 maatregelen die er voorlopig niet komen

 1. De tweede fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting gaat in op 1 januari 2019. De belangrijkste maatregel is een vorm van fiscale consolidatie via een groepsbijdrage;
   
 2. De laatste fase van de taxshift heeft uitwerking vanaf dit jaar. Die houdt een verhoging in van de belastingvrije som en een verruiming van de tweede inkomstenschijf voor het tarief in de personenbelasting. Voor iedereen geldt nu dezelfde belastingvrije basissom van € 8.860,00. De schijf van 40% reikt nu tot een inkomen van € 23.390;
   
 3. De aangepaste waardering voor het voordeel van een gratis ter beschikking gestelde woning is nu eindelijk officieel. De factor 3,8 (in de praktijk nog slechts 1 factor) wordt vervangen door factor 2 (zie infra);
   
 4. Binnen de tweede pensioenpijler wordt een vrij aanvullen pensioen voor werknemers geïntroduceerd;
   
 5. Voor de pas ingevoerde vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid in de bouwsector verdubbelt het vrijstellingspercentage naar 6%;
   
 6. De nieuwe vrijstelling voor dividenden wordt al verhoogd, tot € 800,00;
   
 7. Verzoeken om kwijtschelding van belastingverhogingen en boetes inzake directe belastingen moeten voortaan aan de bemiddelingsdienst gericht worden;
   
 8. Via de burgerrekening wordt een centralisering mogelijk van alle schulden en tegoeden die een burger heeft tegenover de overheid (uitvoeringsbesluiten moeten nog volgen);
   
 9. De tarieven voor een fiscale regularisatie gaan opnieuw omhoog. Voor fiscaal verjaarde kapitalen staat het tarief nu op 39%;
   
 10. Onroerende verhuur kan voortaan met btw;
   
 11. De fiscus vult het begrip sport strenger in, zodat het voor sommige clubs moeilijker wordt om een btw-vrijstelling te krijgen;
   
 12. Het wetsontwerp m.b.t. het nieuwe btw-statuut van vouchers is ingediend in het parlement (wordt vermoedelijk van kracht vanaf 1 januari 2019);
   
 13. Ook elektrische motoren zijn nu vrijgesteld van BIV;
   
 14. De wet van 11 januari 2019 bevat nieuwe maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing;
   
 15. Er geldt een nieuw rekeningnummer voor de voorafbetalingen (zie infra en zie ook onze vorige communicatie hieromtrent).
   

Door de val van de regering bestaat er onzekerheid over het lot van een hele reeks fiscale maatregelen die reeds aangekondigd werden.
Wat zit in de pijplijn maar geraakt voorlopig niet definitief goedgekeurd?

 1. De hervorming van het vennootschapsrecht;
 2. Het wetsontwerp tot aanpassing van fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 3. Het nieuwe goederenrecht;
 4. De aftrek voor premies van een rechtsbijstandverzekering.

Overzicht nieuwsberichten