Belangrijke wijzigingen vanaf 2019 m.b.t. btw, voorafbetalingen belastingen en notariële akten

Op onze Facebookpagina van deze week verwezen wij reeds naar het artikel van de fiscus: de fiscus werkt vanaf 2025 papierloos. De btw-rekening-courant was daar al een voorbeeld van. Deze btw-rekening-courant is niet meer of niet minder dan de rekening die de btw-plichtige heeft en waarop alle verrichtingen geregistreerd worden (ingediende aangiftes, betalingen, eventuele nalatigheidsintresten en boetes). Dit uittreksel kon al online geraadpleegd worden via MyMinfin. Maar nu voegt de overheid er een extra service aan toe. De actuele (bijgewerkt tot op de dag van de consultatie) stand van de rekening-courant bij de Btw. Deze kan opgezocht worden via MyMinfin Pro (in de rubriek Mijn Fiscaliteit).

De mededeling bij overschrijven van voorafbetalingen van belastingen (niet btw), moet vanaf deze maand gehaald worden uit MyMinfin. Daarin staat een specifieke module aan de hand waarvan de gestructureerde mededeling wordt verstrekt. Een verzoek om terugbetaling of overdracht voor reeds gedane voorafbetalingen moet ook gebeuren via MyMinfin. Verder wordt de huidige termijn (tot het einde van de tweede maand na het belastbaar tijdperk) verlengd tot de laatste dag van de derde maand na het boekjaar en ontvangt men het ontvangstbewijs van de gedane voorafbetalingen niet meer (vanaf aanslagjaar 2020) op papier (enkel raadpleegbaar via MyMinfin).

Tenslotte breidt MyMinfin uit voor onroerend goed. Deze gegevens waren al terug te vinden op MyMinfin. Het gaat dan om verhuurcontracten, de kadastrale gegevens van onroerend goed en zelfs kadastrale uittreksels kan via die weg opgevraagd worden. In een persbericht van vorige maand heeft de fiscus laten weten dat nu ook akten opgemaakt door notarissen, exploten van gerechtsdeurwaarders, vonnissen van rechtbanken en inschrijvingen van hypothecaire leningen in hypotheekregisters raadpleegbaar zijn indien men betrokken partij is.

Overzicht nieuwsberichten