Appartement aan zee fiscaal nu steeds aftrekbaar?

Een vennootschap kocht de volle eigendom van 2 appartementen aan de kust en stelde die ter beschikking van de bedrijfsleider en zijn echtgenote. Voor het ene appartement betaalden ze huur aan de vennootschap, over het andere mochten ze gratis beschikken en werd een voordeel van alle aard aangegeven in hun privé-aangifte. De fiscus verwierp bij controle de aftrek van de kosten van beide appartementen.

Maar het hof van beroep te Gent aanvaardt in zijn arrest van vorige maand de aftrek van deze kosten. De appartementen moeten, gezien de ligging, immers beschouwd worden als een duurzame belegging en dus mag men verwachten dat de vennootschap ooit een belastbare meerwaarde zal realiseren bij verkoop. Kosten werden dus gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen zodat voldaan is aan de voorwaarde om aftrekbaar te zijn.

Betekent dit nu dat alle onroerende goederen aan de kust fiscaal aftrekbaar zijn? Zeker niet. Bovendien: als de vennootschap enkel vruchtgebruiker zou zijn en de bedrijfsleider naakte eigenaar, kan dit positieve arrest niet ingeroepen worden. In deze situatie en mogelijks in andere gevallen zal de aftrek van een appartement aan zee als beroepskosten voor discussie vatbaar blijven.

Zoals wij al dikwijls herhaald hebben, rechtszekerheid op fiscaal vlak bestaat spijtig genoeg niet meer.

Overzicht nieuwsberichten