‘Cash-for-car’-regeling interessant?

De regering heeft deze maand een akkoord bereikt over het mobiliteitsbudget. Om de files en luchtvervuiling te verminderen, wil de regering via dat plan mensen overhalen om de bedrijfswagen aan de kant te laten staan. Er zijn niet één, maar twee uitwegen voor de bedrijfswagen.Behalve de ‘cash-for-car’-regeling, die deze maand definitief is goedgekeurd, komt er ook een mobiliteitsbudget. In de ‘cash-for-car’-regeling kunnen werknemers hun bedrijfswagen ruilen tegen een geldbedrag dat ongeveer op dezelfde manier wordt belast als de bedrijfswagen zelf. Bij het mobiliteitsbudget kunnen ze hun bedrijfswagen ruilen tegen een kleinere versie, aangevuld met een abonnement op het openbaar vervoer en/of een bedrijfsfiets en een resterend geldbedrag.Om te berekenen hoeveel cash iemand mag verwachten, gaat de wetgever uit van een formule waarbij de cataloguswaarde van de firmawagen wordt vermenigvuldigd met 6/7. De ontvangen cash kan op jaarbasis niet meer zijn dan 20% (24% bij een firmawagen met tankkaart) van dit resultaat.De werkgever is niet verplicht om cash te geven in ruil voor een firmawagen. Bovendien is de ‘cash-for-car’-regeling enkel mogelijk voor werkgevers die hun werknemers al minstens drie jaar een bedrijfswagen aanbieden. Ook voor werknemers zijn er beperkingen, zij moeten de laatste drie jaar al minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikken, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag tot inlevering van de firmawagen.Kiest men voor cash, dan wordt het belastbaar voordeel berekend volgens de volgende formule: 6/7 van de cataloguswaarde van de ingeleverde auto x 4%, met een absoluut minimum van € 1.310,00. Dat voordeel wordt belast in de personenbelasting.De verwachting is dat veel werknemers niet bereid zullen zijn hun bedrijfswagen in te leveren.

Overzicht nieuwsberichten